"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643585
Đang truy cập:74

Giải pháp của Đức Chúa Trời đối với con người:

--Phục hồi hoàn chỉnh qua Đấng Christ-
(Kinh văn trích dẫn theo bản Thánh Kinh Tiêu Chuẩn- TKTC)
-
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không thay đổi ý định ban đầu của mình với chúng ta, là con người.
Đức Chúa Trời muốn lấy lại hình ảnh của Ngài trong con người chúng ta, để Nước của Ngài bắt đầu trong chúng ta. Đây là cách mà làm cho sự cai trị phá hoại của Satan trong thế giới này được kết thúc. Đức Chúa Trời đã làm như sau:
1.) Đức Chúa Trời đã trở thành con người
Chính Đức Chúa Trời đã trở thành con người trong Jêsus Christ để cứu chúng ta. "[Chúa Jêsus Christ], Là Đấng, dẫu đã hiện-hữu trong hình-thể của Đức Chúa TRỜI, Đã chẳng xem bình đẳng với Đức Chúa TRỜI Một điều để được nắm chặt, Nhưng đã làm chính Ngài trống không, lấy hình-thể của một người nô-lệ, Được tạo nên trong sự giống loài người” (Phi-lip 2: 6-7). Chúa Jêsus Christ đã được sinh ra bởi Đức Thánh Linh (xem Lu-ca 1:35), và vì thế không có tội lỗi và sự chết cai trị trong Ngài. Trong cuộc đời mình, Ngài bị cám dỗ theo cùng một cách, nhưng không có tội lỗi (Hê-bơ-rơ 4:15). Hội Chứng nhân ĐGHV không tin Jesus Christ là Đức Chúa Trời mặc lấy hình người. Đó là tà giáo anh em phải tránh xa.
2.) Chết trên thập tự giá
Với tư cách là một người vô tội, Ngài đã tự nguyện hy sinh mạng sống của mình vì tình yêu cho chúng ta. Vì tất cả mọi người đã phạm tội và thiếu hụt vinh quang của Đức Chúa Trời (xem Rô-ma 3:23). Nhưng cái chết của Ngài trên thập tự giá đã giải quyết mọi vấn đề của chúng ta với tội lỗi. "Ngài đã xóa-bỏ giấy nợ gồm có các mạng-lịnh chống lại chúng ta và thù-nghịch chúng ta; và Ngài đã dẹp nó đi, đã đóng đinh nó vào cây thập-tự" (Cô-lô-se 2:14). Một tội nhân không thể giúp một tội nhân khác được giải thoát khỏi tội lỗi. Cũng như không ai có nợ, có thể thanh toán giấy nợ của người khác. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus, người không có tội, đã dập tắt tờ giấy ghi nợ của chúng ta bằng cái chết của Ngài. Thật là một bằng chứng về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là những kẻ có tội! (Rô-ma 5: 8)
3.) Phục sinh
Chúa Jêsus Christ đã sống lại từ cõi chết sau khi Ngài chết trên cây thập tự. Ngài đã phải đánh bại cái chết để chúng ta có thể nhận được sự sống của Đức Chúa Trời. "Nhưng bây giờ Cơ-rít-tô đã được vực dậy từ kẻ chết, trái đầu tiên trong những kẻ ngủ. Vì từ lâu bởi một người sự chết đã đến, bởi một người cũng đã đến sự sống lại của kẻ chết" (1 Cô-rinh-tô 15: 20-21).
4.) Đường vào thiên đàng
Sau khi phục sinh, Chúa Jêsus lên trời và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đây là lần đầu tiên một người ngồi trên ngôi của Đức Chúa Trời: "Chúa Jêsus đã được cất lên thiên đàng và ngồi bên phải của Đức Chúa Trời" (Mác 16:19). Với Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đã đạt được mục tiêu, đó là, một người ngồi và cai trị trong hình ảnh của mình trên ngai của Đức Chúa Trời. Nhân tánh Chúa Jesus ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
5). Sự cứu rỗi ban đầu
Chính xác mục tiêu này Đức Chúa Trời muốn đạt được với tất cả mọi người! "Ngài muốn mọi người được cứu và đạt đến sự nhận-biết lẽ-thật" (1 Ti-mô-thê 2: 3). Bước đầu tiên thì đơn giản: "vì,“HỄ AI KÊU-CẦU DANH CỦA ĐỨC CHÚA THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU” (Rô-ma 10:13). Tin vào Chúa Jêsus hôm nay, và kêu cầu Ngài từ đáy lòng, và bạn sẽ được cứu. Chúa Jêsus nói: "Ai tin và được báp-tem sẽ được cứu-rỗi; nhưng kẻ chẳng tin sẽ bị kết-án" (Mác 16:16). Nếu bạn tin Chúa Giêsu và chịu phép báp têm, bạn sẽ đặt Chúa Jêsus Christ vào Nước Trời, và bạn sẽ là một phần của kế hoạch Đức Chúa Trời.
6). sự cứu rỗi hoàn bị của linh hồn-
Đức tin trong Jêsus Christ cứu chúng ta khỏi sự hình phạt đời đời và một sự sống mới bắt đầu với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt đến mục tiêu đức tin của chúng ta. Sau khi được cứu, Đức Chúa Trời muốn chúng ta "đến sự nhận-biết lẽ-thật" cách đầy đủ (1 Timôthê 2: 4). Đức Chúa Trời tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài, mà đã bị hư mất trong tội lỗi. Cho nên, mặc dù chúng ta được cứu vĩnh viễn qua đức tin và phép báp têm, chúng ta phải biến đổi từng ngày theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mục tiêu của đức tin chúng ta là sự cứu rỗi đầy đủ linh hồn của chúng ta (I Phi-e-rơ 1: 9).
Chúng ta cần sự cứu rỗi trong suy nghĩ của chúng ta, hành động và ý muốn của chúng ta cho đến khi chúng ta hoàn toàn ngang bằng với Chúa Jêsus trong nhân tánh Ngài. Nhưng sự biến đổi này đòi hỏi thời gian và sự hợp tác của chúng ta. Do đó, Kinh Thánh nói, thêm vào đức tin, phép báp têm và tha thứ tội lỗi, là những Cơ Đốc nhân, chúng ta nên trưởng thành. Chỉ khi đó một ngày kia, chúng ta có thể ngồi với Chúa trên ngai vàng và trị vì cùng Ngài. Ngay cả khi là Cơ Đốc nhân, vẫn còn rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta cần phải chiến thắng: tội lỗi, sự minh mẫn thiên nhiên, sự chết thuộc linh, thế giới, tôn giáo Cơ Đốc truyền thống. Nhưng Kinh Thánh khuyến khích chúng ta, "Kẻ thắng, Ta sẽ cho hắn ngồi với Ta trên ngai của Ta" (Khải Huyền 3:21). Và những kẻ đắc thắng sẽ là "các thầy tế-lễ của Đức Chúa TRỜI và của Cơ-rít-tôvà sẽ trị-vì với Ngài trong 1 ngàn năm" (Khải Huyền 20: 6).

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2