"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643582
Đang truy cập:72

Đạo đức suy đồi của nhân loại -

 

-

Từ Salem đi xuống,
Giê-ri-cô nhắm hướng;
Người bộ hành ra đi,
Tâm tư chẳng lo gì.
Bổng từ nơi mé lộ,
Bọn hung đồ nhí nhố,
Đánh bộ hành ghê thay,

Cướp bóc, bỏ nằm dài,
Người ngất xủi, chết dở.
Thầy tế lễ xuống đó,
Thấy xong bước tránh xa;
Người Lê-vi đi qua,
Cũng vội vàng bỏ mặc.
Người Sa-ma-ri thật,
Vội dừng lại cứu anh,
Lấy dầu rượu bôi nhanh,
Chỗ bị thương rịt lại;
Đỡ người lên lừa cái,
Đưa đến quán nghỉ ngơi,
Trả hết chi phí rồi,
Hẹn có ngày trở lại.-

Nhân loại như thế đấy:
Xuống dốc đạo đức rồi;
Cả luân thường suy đồi,
Đời lao đao, lận đận,
Bị các quỉ chiến thắng,
Trấn lột hết gia tài,
Sống chết dở, nằm dài!
Tôn giáo nào cứu được,
Chỉ Jesus cứu chuộc,
Chúa giáng sinh nghèo hèn,
Nhân loại chưa hề quen.
Người trả giá bằng huyết,
Ban dầu Linh bất diệt,
Và rượu huyết của Ngài;
Hồi sinh ta đại tài,
Rồi đưa vào hội thánh,
Được an dưỡng lành mạnh.
Chúa hứa sẽ tái lâm,
Người phục vụ có phần.

Bạn không còn chết mất,
Hưởng những điều tốt nhất,
Đã tiếp nhận Đấng Christ,
Người Lân Cận thân thiết,
Bạn đang được nghỉ ngơi,
Trong Hội thánh muôn đời.
Minh Khải

 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2