"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643745
Đang truy cập:119

CHÚA ĐẾN-

 

-
Sách Tin lành Giăng khải thị ba lần hiện đến của Chúa Jesus;
1-Sinh Ra: Giăng 10:10-11-BDM
“ Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn. Ta là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ hy sinh tính mạng vì đàn chiên ».
Chúa đã đến trái đất khi sinh ra, sống hầu việc Đức Chúa Trời rồi chết hi sinh đền tội chúng ta
2.Sống Lại- Giăng 14:16-19-BDM
“Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là Thần (Linh) Chân Lý mà thế giới không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con. Chẳng bao lâu, thế giới sẽ không còn thấy Ta nữa nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống”.
Sau khi sống lại, Linh Đức Chúa Trời hay Chúa Jeus đến cùng tín đồ? Tín đồ ngày nay chỉ thấy Đức Thánh Linh đến mà không thấy Chúa Jesus đến trong thân vị của Thánh Linh. Thánh Linh là dạng khác của Chúa Jesus.
3. Tái Lâm: Giăng 21:20-22-BDM-
“ Phê-rơ quay lại thấy môn đệ Chúa yêu quí đi theo, …Thấy môn đệ này, Phê-rơ hỏi Đức Giê-su: “Lạy Chúa, còn anh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi Ta đến thì liên hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta!”.- Chúa hứa Ngài sẽ tái lâm-
-

Đấng Chăn Chiên tốt đến rồi,
Sinh ra và sống cuộc đời vô song,
Thi hành ý Thánh Phụ xong,
Hi sinh Đồi Sọ vô cùng vẻ vang;
Chúa đến cứu chuộc muôn dân,
Tìm từng chiên lạc gom chung một bầy,
Ngợi khen Chúa đến trước đây,
Ta không còn phải lạc loài bi thương.
-
Sau khi sống lại phi thường,
Chúa còn lại đến ở luôn bên bầy,
Ngài đi rồi trở lại đây,
Chết rồi biến dạng lạ thay dường nào,
Ngài nên Linh sống nhiệm mầu,
Là hình thức khác xiết bao lạ kì,
Ta không cô độc sầu bi,
Chúa đang bên cạnh chẳng khi xa bầy.
-
Chăn bầy của Chúa hôm nay,
Ngài từng ra lệnh những ai trung thành,
Cho ăn, chăn dắt tốt lành,
Chứng minh lòng kính ái dành Chúa ta ;
Chúa xưa nói với Sê-pha,
Ngài còn lại đến hoan ca với bầy,
Chăn chiên trung tín hôm nay,
Mão hoa vinh hiển đến ngày Chúa ban./.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2