"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643768
Đang truy cập:118

CHÚA BIẾT

 

Đời tôi Chúa biết rõ thay,
Thức ăn, áo mặc, nhà nầy hôm nay,
Lo toan ray rứt mỗi ngày,
Lời Ngài hứa rõ ban đầy cho tôi.
Tâm tư Ngài biết trước rồi,
Cả bao ao ước mà tôi chưa trình;
Khát khao sâu kín tâm linh,
Chúa khôn ngoan cấp phỉ tình không vơi.
-
Đường tôi Ngài cũng biết rồi,
Bước từng bước một Chúa tôi lập trình;
Tố giông hay lúc an bình,
Bước trong bóng cánh hiển vinh của Ngài;
Đồng hoang hay lối chông gai,
Kẻ thù ẩn nấp đêm dài cản ngăn,
Ngài ban ánh sáng đưa chân,
Tôi nào cô độc đơn thân bao giờ.
-
Hồn tôi có đói Chúa lo,
Ân Ngài đầy đủ ban cho nguy nàn,
Yếu suy dựa Đấng toàn năng,
Ngước nhìn mặt Chúa những lần sợ nguy;
Tôi cần sàng sãy từng li,
Hầu cho rơm rạ, lúa mì tách ra;
Tự tôn, xưng nghĩa quá đà,
Gục đầu chân Chúa để mà ăn năn.
-
Yêu tôi dù biết trăm phần,
Tình yêu Ngài đợi nhiều lần kiên tâm,
Lòng tôi ngổ ngáo, cứng ngầm,
Nhờ Ngài tôi bỏ ý tâm cứng đầu.
Thân nầy tồn tại bao lâu,
Ngài am hiểu bởi đất nào tạo nên;
Tôi nhờ thiên hựu y nguyên,
Nghỉ trên tri thức vô biên của Ngài.

Minh Khải – 14-12-2014
(Nguồn: Annie Johnson Flint- Mathio 6: 31-32, Thi thiên 139:1-4).
“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.-- Thế thì, chớ lo lắng rằng: 'Chúng ta ăn gì? Uống gì? Mặc gì?' Vì mọi điều đó các dân Ngoại bang vẫn lo; song Thiên Phụ các ngươi biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi”

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2