"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3024221
Đang truy cập:61

ĐỨC CHÚA TRỜI LUÔN Ở GẦN

 THi thiên 145:14-21

14 Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã,
Và vực dậy mọi kẻ ngã lòng.
15 Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa,
Chúa ban cho chúng thức ăn đúng kỳ.
16 Chúa rộng mở tay Ngài,
Làm thỏa nguyện mọi loài sinh vật.
17 Đức Giê-hô-va là công chính trong mọi đường lối Ngài,
Và đầy nhân từ trong mọi công việc Ngài.
18 Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài,
Tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài.
19 Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài,
Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu họ.
20 Đức Giê-hô-va bảo vệ mọi người yêu mến Ngài,
Nhưng Ngài hủy diệt mọi kẻ ác.
21 Miệng con sẽ cất tiếng ca ngợi Đức Giê-hô-va;
Nguyện mọi loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài
cho đến đời đời vô cùng.
(Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính)
“Đức Giê-hô-va luôn ở gần tất cả những ai thực lòng cầu khẩn Ngài” (c.18). Đó không phải là một lời hứa vĩ đại sao? Ngày hôm nay, bạn có thể dựa vào lời hứa ấy để hành động! Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào lời hứa ấy kỹ hơn!
Thứ nhất, Đức Chúa Trời luôn ở gần những ai đang lầm lỗi, vấp ngã!“Đức Giê-hô-va nâng đỡ tất cả những người sa ngã! Ngài nắn thẳng lại những kẻ đang bị cong khom” (c.14). Có thể bạn là người đang lầm lỗi, vấp ngã? Có lẽ bạn đã không làm những việc mà đáng lý ra bạn phải làm? Có thể bạn đã vấp ngã trong công ăn việc làm của mình khiến bạn đang bối rối và lo lắng về điều ấy? Có thể bạn vừa sa chân vào tội lỗi?
Thứ hai, Đức Chúa Trời luôn ở gần những ai đang mang gánh nặng! Những kẻ bị cong khom vì mang gánh nặng có thể tìm được sự nghỉ ngơi nếu như họ cầu khẩn Đức Chúa Trời!
Thứ ba, Đức Chúa Trời luôn ở gần những ai đang đói lòng.“Ánh mắt muôn loài đang ngửa trông lên Chúa, Ngài liền ban cho chúng thức ăn theo mùa” (c.15). Câu 16 trình bày về một phương cách vô cùng đơn giản mà Đức Chúa Trời đã dùng để đáp lời cầu nguyện: “Ngài xòe tay ra và làm thỏa nguyện ước ao của muôn loài có sự sống.”
Ngày nay, Chúa vẫn hay xòe tay ra đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng ta! Vấn đề là ở chỗ, chúng ta lại thường không chịu mở cửa lòng mình ra và kêu cầu Ngài!
Thứ tư, Đức Chúa Trời luôn ở gần những ai khẩn xin Ngài! Chúng ta có lời hứa vĩ đại này: “Ngài sẽ làm thỏa nguyện mọi ước ao cho những người nào kính sợ Ngài. Ngài cũng sẽ nghe tiếng kêu cầu của họ và cứu rỗi họ”(c.19).
Cuối cùng, Đức Chúa Trời luôn ở gần những ai kính mến Ngài: “Đức Giê-hô-va luôn bảo hộ người nào kính mến Ngài! Song, Ngài sẽ hủy diệt tất cả những kẻ ác” (c.20). Hãy làm theo lời khuyên dạy của Gia-cơ: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em.” (Gia-cơ4:8).
Đức Chúa Trời không ở xa bạn đâu. Ngài đang đợi bạn thực hiện bước đầu tiên là: kêu cầu Ngài và thưa : “Chúa ơi! Con đây! Con muốn đến gần Ngài!” Bạn có đang vấp ngã chăng? Bạn có đang mang gánh nặng hoặc đang cùng khốn chăng? Đức Chúa Trời hứa sẽ ở gần những ai khẩn xin Ngài!

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2