"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643690
Đang truy cập:110

Lời Của Đức Chúa Trời

 

Dầu khi lòng nặng, linh suy,
Gió hoài nghi thổi kéo trì tâm trung,
Đức tin suy yếu, bôn chôn,
Tôi nương lời Chúa trường tồn, vững an.

Lời năng lực tạo thế gian,
Không hề biến cải, hiên ngang không dời,
Dù cho trời đất qua rồi,
Những gì Chúa phán muôn đời đứng luôn.

Lời Ngài thề nguyện nào quên,
Lỗ tai không nặng, tay quyền năng cao,
Tuổi Ngài ai tính được đâu?
Mọi người thất tín, Chúa nào thất ngôn,


Địch cùng tên lửa cừu nhơn,
Gươm Linh tôi nắm phi thường, cao siêu,
Đáp lời công kích quỉ nêu,
Bằng lời “có chép” là điều thắng hơn.

Phước ân của Chúa vĩnh tồn,
Lớn lao, kỳ diệu, vẫn còn dành tôi,
Đức tin tôi cứ dám đòi
Những lời “có chép” rạch ròi trong kinh.

Hoài nghi, sợ hãi vô hình,
Đứng trên nền tảng Thánh kinh tự hào,
Hồn tôi cứ thả neo vào,
An tâm, an nghỉ quyền cao lời Ngài.

Minh Khải - 9-12-2014
(Nguồn: Annie Johnson Flint—Thi thiên 33:9)
“Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền”.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2