"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643604
Đang truy cập:79

Sự Tân Sinh

 

Đâu nhờ hình thức bề ngoài,
Lễ nghi Chúa dạy những ngày xa xưa,
Người hay huyết cũng thua,
Không làm hồn ấy được đưa lên trời.

Ý tâm của Chúa mà thôi,
Làm ta thừa kế muôn đời thiên ân;
Sinh trong hình ảnh Chúa Con,
Thành dòng dõi mới vô song tuyệt vời.

Linh như cơn gió từ trời,
Thổi trên con cái Chúa Trời tân sinh,
Vốn dân tâm trí hư vinh,
Tạo thành người mới thuộc linh vẹn toàn.

Từ trong giấc ngủ mơ màng,
Hồn ta kích hoạt huy hoàng biết bao,
Những điều thiên thượng cao sâu,
Mắt nhìn, miệng hát ngọt ngào lời ca.

Minh Khải—4-12-2014
(Nguồn: Isaac Watts—Giăng 1:13; 3:3).
“kẻ ấy chẳng phải sanh bởi khí huyết, chẳng phải bởi tình dục, cũng chẳng phải bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời vậy.- Jêsus đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu người nào chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời”

 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2