"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643678
Đang truy cập:112

CHỜ CHÚA ĐẾN—


Từ cõi chết Chúa đà sống lại,
Đầu sáng tạo mới ấy tuyệt vời,
Thánh đồ đã được cứu rồi,
Không còn án tội như hồi chưa tin.
-
Chúa đã ngự lên vinh hiển bấy,
Trên ngôi cao tay phải Chúa Trời,
Chiên Con đã chết trên đồi,
Quyền uy, vinh dự muôn đời ban cho.
-
Của đặt cọc bấy giờ ban xuống,
Cho cơ nghiệp, phần hưởng thiên dân,
Chờ khi Chúa lại lâm trần,
Đưa dân ấn chứng bước chân về trời.
-
Chúng con đợi lâu rồi, Chúa hỡi,
Trí năng am hiểu mới ban cho,
Hồng ân tạo tác bất ngờ,
Chúng con thành sở hữu cho chính Ngài.
M.K. 

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2