"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643597
Đang truy cập:75

Mối bất mãn đang gia tăng -

 

Vua David xưng tội-
-
1 Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi
Tùy theo tình yêu thương Chúa.
Vì lòng thương xót dư dật của Ngài,
Xin xóa bỏ các vi phạm tôi.
2 Xin rửa sạch mọi gian ác tôi,
Và luyện sạch các tội lỗi tôi.
3 Vì tôi nhận biết các vi phạm tôi,
Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
4 Tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ một mình Ngài thôi.
Tôi đã làm điều ác trước mặt Ngài,
Cho nên Ngài là công bình khi tuyên án,
Ngài là chính đáng khi phán xét.
5 Thật vậy, tôi vốn gian ác từ khi sinh ra,
Tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ.
6 Nầy, Ngài muốn sự chân thật nơi bề trong cũng như nơi sâu kín của lòng tôi.
Xin Ngài dạy tôi sự khôn ngoan.
7 Xin Ngài dùng nhánh bài hương tẩy sạch tôi, thì tôi sẽ tinh sạch.
Xin Ngài rửa tôi thì tôi sẽ trắng hơn tuyết.
8 Xin cho tôi nghe tiếng vui vẻ và mừng rỡ,
Nguyện xương cốt mà Ngài đã đánh gẫy được vui mừng.
9 Xin Ngài ngoảnh mặt đừng để ý đến các tội lỗi tôi,
Và xóa bỏ mọi gian ác tôi.
10 Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch
Và làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính.
11 Xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước mặt Ngài,
Cũng đừng cất thánh linh Ngài khỏi tôi.
12 Xin phục hồi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài.
Xin ban cho tôi một tinh thần sẳn sàng để giữ vững tôi.
13 Tôi sẽ dạy các đường lối Ngài cho những kẻ vi phạm,
Và những kẻ tội lỗi sẽ quay về cùng Ngài.
14 Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi,
Xin giải cứu tôi khỏi tội đổ huyết
Thì lưỡi tôi sẽ lớn tiếng ca ngợi sự công chính Ngài.
15 Lạy Chúa, xin mở môi tôi,
Thì miệng tôi sẽ ca ngợi Ngài.
16 Vì Ngài không vui lòng về tế lễ hy sinh,
Bằng không tôi đã dâng.
Tế lễ thiêu Ngài cũng không thích.
17 Tế lễ hy sinh đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần tan vỡ.
Đức Chúa Trời ôi, tấm lòng ăn năn tan vỡ Ngài không khinh bỉ đâu.
18 Theo lòng nhân từ Ngài, xin ban phúc lành cho Si-ôn.
Xin xây dựng các tường thành Giê-ru-sa-lem.
19 Bấy giờ, Ngài sẽ vui lòng về các tế lễ công chính,
Tế lễ thiêu và tế lễ toàn thiêu.
Bấy giờ, bò đực sẽ được dâng trên bàn thờ Ngài.
-
Thi thiên 32 và 51 là hai thi thiên xưng tội của vua David sau khi phạm tội ngoại tình với Bát-sê ba và giết chồng nàng là U-ri, và cướp nôt nàng về làm vợ.
David nói không có của lễ nào được Chúa quy định từ Cựu ướcc để có thể đến tội cho tội cố ý sát nhân của ông.. Tội sát nhân cố ý của David ở ngoài 5 của lễ :thiêu, bữa ăn, bình an, chuộc tội và chuộc sự mắ lỗi.
Cuối cùng ông đượcc Chúa tha thứ, rửa sạch và phục hồi tâm linh mạnh mẽ vì ông đã dâng lên Chúa của lễ của một tâm linh đau thương, thống hối mà thôi.
-
Thương xót con theo nhân từ Chúa,
Xóa vi phạm theo bác ái Ngài,
Rửa sạch gian ác con quá lớn,
Thanh tẩy tội lỗi quá ghê thay.

Con biết tội ngoại tình con phạm,
Tội sát nhân trước mặt con luôn,
Hai tội ấy chỉ phạm với Chúa,
Là điều gian ác trước mặt Ngài.

Con sinh ra trong sự gian ác,
Được mẹ hoài thai trong tội ô,
Lấy chùm kinh giới mà tẩy sạch,
Rửa con trắng hơn tuyết bây giờ.

Cho con nghe tiếng vui mừng rỡ,
Xương cốt Chúa bẻ gãy mạnh lành,
Đựng nên trong con lòng trong sạch,
Làm mới lại tâm linh con nhanh.

Đừng xua đuổi con khỏi mặt Chúa,
Đừng cất Linh Ngài ra khỏi con
Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi,
Nâng đỡ con tiến bước an toàn.

Con dạy đường Ngài cho kẻ ác,
Đem tội nhân quay bước về Ngài,
Xin cứu con khỏi tội đổ huyết,
Sự công chính Ngài ca ngợi đây.

Chúa không ưa thích mọi của lễ,
Không có gì đền nổi tội con,
Của lễ đẹp lòng Chúa hơn hết,
Tâm đau thương, thống hối vẹn toàn.

Chúa dùng con xây cất thành thánh,
Là làm lành cho Si-ôn Ngài,
Mọi của lễ theo quy định cũ,
Được dâng lên tại bàn thờ rày.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2