"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643626
Đang truy cập:92

TUYỂN DÂN

 Trong Mác 13:19 và 20, Chúa phán: “ Vì trong những ngày ấy sẽ có tai nạn đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật cho đến nay chưa từng có như vậy, cũng hẳn chẳng hề có nữa. Nếu Chúa không rút bớt các ngày ấy, thì chẳng có loài xác thịt nào được cứu; song vì cớ tuyển dân mà Ngài đã lựa chọn nên Ngài đã rút bớt các ngày ấy lại”. Ở đây “ tuyển dân” chỉ về người Do Thái, dân tộc được Đức Chúa Trời tuyển chọn (La. 11:28). Đại nạn dưới tay Antichrist sẽ khắc nghiệt đến không ai có thể chịu được. Nếu Đức Chúa Trời không rút ngắn lại thời gian ấy thì không xác thịt nào có thể được cứu. Nhưng vì cớ tuyển dân nên những ngày này sẽ được rút ngắn lại.


CHRIST GIẢ VÀ TIÊN TRI GIẢ
Trong 13:21-23, Chúa tiếp tục cảnh báo các môn đồ về Christ giả và tiên tri giả: “khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: ‘Này, Đấng Christ ở đây!’ hay là ‘Kìa, ở đó’ thì đừng tin. Vì sẽ có những christ giả và những tiên tri giả dấy lên, tỏ các dấu kỳ phép lạ, để nếu có thể được, thì cũng lừa dối tuyển dân nữa. Nhưng các ngươi hãy coi chừng, này ta đã nói trước mọi điều ấy cho các ngươi rồi”. Người Do Thái ngước từ Jesus là Đấng Mê-si của họ và đang mong đợi một Đấng Mê-si đến. Họ cần được cảnh báo là Đấng Mê-si, tức Đấng Christ, sẽ không dấy lên “ở đây”hay “ở đó” trên trái đất, mà sẽ từ trời ngự xuống trên đám mây.

Chúa nói rằng các Christ giả và các tiên tri giả sẽ dấy lên. Antichrist sẽ là kẻ cuối cùng trong những christ giả và sẽ thực hiện các dấu kỳ và những phép lạ giả dối bằng quyền lực của Sa-tan để lừa dối kẻ bị hư mất (2 Te. 2:3-10). “Con thú khác”trong Khải Thị 13:11 sẽ là kẻ cuối cùng trong các tiên tri giả (Khải 19:20) và sẽ làm các dấu kỳ lớn lao để lừa dối cư dân tren đất (Khải. 13:13-14).

SỰ HIỆN ĐẾN CỦA CON NGƯỜI
Trong 13:24-27, Chúa Jesus nói về việc Ngài đến. Câu 24 và 25 chép: “Trong những ngày đó, sau tai nạn ấy, thì mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và những quyền lực của các từng trời bị rúng động”. Các tai họa siêu nhiên như vậy từ trên trời sẽ theo sau cơn đại nạn vào cuối thời đại này. Điều này khác với tiếng kèn thứ tư trong Khải Thị 8:12 là điều sẽ xảy ra rất gần với đại nạn.

Trong câu 26, Chúa tiếp tục phán: “Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền vinh ngự trongmay mà đến”. Trong lần đến thứ nhất của Đấng Christ, uy quyền Ngài được bày tỏ trong việc đuổi quỉ và chữa bịnh. Trong lần đến thứ hai của Ngài, quyền năng Ngài sẽ được sử dụng để thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời, để diệt trừ Antichrist cùng quân đội của hắn và cột trói Sa-tan để thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.

Trong Mác 13:27, Chúa nói rằng Con Người “sẽ sai thiên sứ nhóm họp tuyển dân của Ngài khắp bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến tận chân trời”. Sau đại nạn, vào lúc Ngài trở lại trái đất, Chúa sẽ nhóm họp dân Do Thái rải rác từ mọi phần trên đất về đất thánh. Điều này không những làm ứng nghiệm lời của Chúa trong Ma-thi-ơ 23:37 mà cũng ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (Phục. 30:3-5; E6s. 43:5-7; 49:9-13, 22-26; 51:11; 56:8; 60:4; 62:10-12; 27:13; Êxc. 34:13; 37:21; 28:25).

THỨC CANH, CẦU NGUYỆN VÀ CHỜ ĐỢI
Trong 13:28-37, chúng ta có lời về sự thức canh, cầu nguyện và chờ đợi Cứ Chúa-Nô Lệ. Câu 28 chép: “Này, hãy học thí dụ nơi cây vả: vừa lúc nhành non, lộc nứt, thì các ngươi biết mùa hạ đã gần”. Cây vả này tượng trưng cho quốc gia Israel, là cây vả bị Chúa rủa sả trong 11:14. Cây vả này đã trải qua một “mùa đông” dài, từ thế thứ nhất đến năm 1948, khi quốc gia Israel được phục hồi. Đó là lúc các nhánh của cây vả này trở nên mềm mại và nứt lộc. Cây vả này là một dấu hiệu cho tín đồ về kỳ chung kết của thời đại này.

“Non” chỉ về sự sống đã trở lại, và “lộc nứt” chỉ về các hoạt động bên ngoài. “Mùa đông” chỉ về thời gian bị khô hạn, thời gian hoạn nạn; “mùa hè” chỉ về thời đại của vương quốc được phục hồi (Lu. 21:30-31), là thời đạu sẽ bắt đầu vào lúc Chúa đến lần thứ hai.

Trong các câu 29 và 30, Chúa tiếp tục phán rằng: “Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy đến, khá biết rằng Con Người đã gần, thật đương ở trước cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này hẳn chẳng qua đi cho đến khi mọi điều đó thành tựu rồi”. Chữ “dòng dõi” ở đây không phải là dòng dõi theo thời đại hay con người như dòng dõi trong Ma-thi-ơ 1:17. Thay vì thế, đây là dòng dõi theo tình trạng đạo đức cũa con người như dòng dõi trong Mathi-ơ 11:16, 41, 42, 45 và Châm Ngôn 30:11-14.
Trong các câu 31 và 32, Chúa phán: “Trời đất sẽ qua đi, song lời ta hẳn chẳng qua đâu. Nhưng về ngày và giờ đó chẳng ai biết, đến đỗi thiên sứ trên đời, hay là Con cũng không, duy Cha biết mà thôi”. Trong địa vị là Con Người (c. 26), Con không biết ngày và giờ Ngài trở lại.

Trong 13:33-37, Chúa nói mạnh về sự thức canh. Trong câu 33, Ngài phán: “Hãy coi chừng, thức canh và cầu nguyện; vì các ngươi chẳng biết thì giờ đó là lúc nào”. Trong câu 35, Ngài bảo các môn đồ rằng “Vậy, hãy thức canh, vì các ngươi không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc đầu hôm, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là tảng sáng”. Cuối cùng, trong câu 37 là câu cuối cùng của chương nầy, Ngài phán: “Điều ta nói cùng các ngươi ta cũng nói cho hết thảy: Hãy tức canh!” Chắc chắn Lời của Chúa về sự thức canh còn hơn cả tiên tri, đó cũng là một lệnh truyền cho tất cả tín đồ của Cứu Chúa-Nô Lệ. Một mặt, chúng ta cần biết các lời tiên tri về những điều phải đến. Mặt khác, chúng ta cần thức canh.

SỰ HỒI SINH CỦA CÂY VẢ
VÀ SỰ SINH RA NGƯỜI MỚI
Nhiều phương diện lời tiên tri của Chúa trong Mác chương 13 đã được ứng nghiệm. Đặc biệt, chúng ta đã thấy sự tái lập quốc gia Israel và việc Giê-ru-sa-lem được trả lại cho người Do Thái. Điều này có thể xem là sự hồi sinh của cây và bị rủa. Mặc dầu nhánh của nó đã nhú và bắt đầu nứt lộc, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy bông trái nào. Trái lại, có thể nói rằng lá chỉ là sự biểu lộ bề ngoài. QUốc gia Israel ngày nay chỉ có sự biểu lộ bề ngoài nhưng chưa có bông trái nào cả.
Nếu nghiên cứu bản đồ, anh em sẽ thấy quốc gia Israel là trung tâm của cư dân trên đất về mặt địa lý, chính trị và thậm chí về mặt quân sự. Tình hình Trung Đông là một vấn đề nghiêm trọng. Các quốc gia Ả Rập chung quanh dường như không có cách nào để đối phó với quốc gia Israel nhỏ bé này.

Việc tái lập Israel làm ứng nghiệm một số lời tiên tri trọng yếu trong Kinh Thánh. Israel đã được tái lập, Giê-ru-sa-lem đã được hoàn trả và bây giờ cây vả đang ra lá. Điều này khiến chúng ta biết rằng mùa hè đã gần. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói còn bao lâu thì mùa hè sẽ đến.
Trong khi quốc gia Israel đang đơm bông kết trái thì sự sinh ra Người Mới vẫn tiếp tục diễn ra. Sự đơm bông kết trái của Israel và việc sinh ra Người Mới đang song song diễn ra. Điều này ngụ ý rằng hội thánh nếp sống Hội Thánh nên tiến lên song song với sự hưng thịnh của quốc gia Israel. Sự phát triển nhị diện này sẽ đạt đến đỉnh cao hầu như cùng một lúc, tức thời điểm đại nạn.

Sau khi nghiệm cứu 13 chương đầu của Phúc Âm Mác, chúng ta thấy rằng để được chuẩn bị bước vào trong sự chết và phục sinh của Chúa không phải là một vấn đề đơn giản. Trước hết chúng ta cần phải trải qua các bước của một quá trình dài được ghi lại trong các chương 1 đến 10. Sau đó, chúng ta cần đi theo Cứu Chúa-Nô Lệ đến Giê-ru-sa-lem là nơi Ngài chuẩn bị hoàn cảnh, những người chống đối và các môn đồ cho công tác cứu chuộc của Ngài. Chúng ta cũng cần nghe lời Ngài về những điều phải xảy ra liên quan đến người Do Thái, Hội Thánh, tình hình thế giới, đại nạn và Antichrist.

Chúng ta cần nghiên cứu các lời tiên tri trong Kinh Thánh không chỉ để có kiến thức về các lời tiên tri mà đặc biệt để có được tầm nhìn về những gì ngày nay Chúa đang thực hiện và để hiểu mục đích của tình hình thế giới. Từ việc nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta biết Chúa đang làm gì và chúng ta biết được mục đích của tình hìn thế giới. Đó là để hoàn tất quốc gia Israel và cũng để hoàn tất việc sinh ra Người Mới. Mặc dầu chúng ta không phải là thành phần của quốc gia Israel, nhưng với tư cách là các tín đồ trong Christ, chắc chắn chúng ta là thành phần của Người Mới.

Để có được Người Mới, chúng ta cần kinh nghiệm sự chết và phục sinh của Đấng Christ. Qua sự chết và phục sinh của Ngài, chúng ta có thể vui hưởng trọn vẹn thân vị kỳ diệu của Đấng Christ làm sự thay thế của mình.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2