"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2849934
Đang truy cập:194

NHÂN VẬT THÁNH KINH - 5

accutane without insurance

buy accutane uk go accutane acne

amoxil

amoxil

amlodipin sandoz

amlodipin teva

rigevidon joint pain

rigevidon no bleed rigevidon zastosowanie rigevidon glemt pille

 

1.CA-IN:

Đã chẳng nhận mình là tội nhân,
Ca in đem thổ sản trình dâng,
Giết em, cãi Chúa, sầm gương mặt,
Lãnh án lưu li, chẳng nghỉ chân.
 
2. SI MÊ ÔN:
 
Si mê ôn là kẻ giết người,
Hê mô, Giô sép nạn nhân rồi,
Một năm lao lý tại Ai cập,
Con cháu lưu li khắp mọi nơi.
 
3.CA LÉP:
 
Bốn mươi năm bám Chúa quyền uy,
Sức lực vào ra chẳng giảm suy,
Ông kể người giềnh giàng giống bánh,
Tuổi già chiếm ngọn núi uy nghi.
 
4.Ê HÚT:
 
Một mình một kiếm đến thăm vua,
Ê hút thuận tay tả thuở xưa,
Lời Chúa cho vua đầy dũng lực,
Giết vua, cứu nước sức dư thừa.
 
5.ĐÊ BÔ RA:
 
Dưới bóng chà là xét đoán dân,
Nữ tiên tri đứng dậy cầm cân,
Chúa kêu Ba rác cho linh vụ,
Giải phóng thiên dân thoát khổ nàn.
 
6.BA RÁC:
 
Nếu bà vắng mặt tôi không đi,
Ba rác chấp hành lệnh chỉ huy,
Chổi dậy theo lời người dẫn dắt,
Đánh tan quân địch rất li kỳ.
 
7.GIÉP THÊ:
 
Con ngoài hôn thú đuổi đi thôi,
Trưởng lão Ga la át ngỏ lời,
Chuyển động Giép thê Linh Chúa đến,
Dân Am môn bại trận tơi bời.
 
8.GIÊ HÔ GIA ĐA:
 
Cứu cháu vợ mình khỏi mạng vong,
Giê hô gia đa đã thành công;
Đỡ nâng ấu chúa dòng Đa vít,
Tu bổ đền thờ hết tấm lòng.
 
9.Ô XIA:
 
Ô xia tìm Chúa bởi nghe Lời,
Cường thịnh, quyền oai Chúa giúp thôi,
Ngạo mạn dâng hương, phung nổi trắng,
Nhà riêng phải sống đến qua đời.
 
10. GIÊ CÔ NIA (GIÊ HÔ GIA KIN):
 
Mười tám tuổi đày đến xứ xa,
Giê cô nia giống bình quăng xa,
Lòng khao khát trở về quê cũ,
Ba bảy năm sau mới được tha.
 
Zadok
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2