"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2849983
Đang truy cập:205

KINH THÁNH

zoloft

zoloft

lexapro and weed effects

weed lexapro withdrawal danielharris.co.uk

amitriptyline and alcohol overdose

amitriptyline alcohol death cts-carparts.co.uk

 

Chúa mặc lấy Lời là Kinh thánh,
Chúa mặc lấy Christ ấy Thần Nhân;
Kinh văn thánh quí giá vô ngần,
Nay ta hãy cùng nhau suy gẫm
Các phương diện Lời Chúa cao thâm:
 
Lời nguyên lý giống như sữa ngọt,
Dưỡng nuôi người tân tòng thật tốt,
Hãy ham thích Lời dường trẻ thơ,
Anh trưởng tiến trong Chúa từng giờ.
 
Đâu chỉ nhờ bánh mà anh sống,
Cũng nhờ Lời mà sống sinh động;
Lời như thịt nuôi kẻ trưởng thành,
Ban sức mạnh bền bĩ cho anh.
 
Hột giống Lời là chính Kinh thánh,
Kết quả trong lòng người trung chánh;
Hồn nào mà Lời thánh trồng sâu,
Ắt được cứu vẹn tuyền biết bao!
 
Lời Chúa giống gương soi rõ mặt,
Phô bày chân tướng anh đúng nhất;
Thực hành Lời là lối thuộc linh,
Kẻ quay lui lừa dối chính mình.
 
Giải bày Lời Chúa ban ánh sáng,
Vì trong Lời ánh sáng sung mãn;
Ánh sáng Lời rọi sáng lối đi,
Kẻ thiếu Lời nằm xuống sầu bi!
 
Chột dắt mù cả hai đều ngã,
Vì thiếu ngọn đèn Lời sáng toả;
Trên đường thánh chẳng kẻ đi sai,
Vì có đèn rọi lối thẳng ngay.
 
Mưa và tuyết từ trời rơi xuống,
Đượm nhuần đất sanh sản vô lượng;
Lời Chúa như sương móc, mưa rơi,
Bồi bổ cơ nghiệp Ngài thắm tươi.
 
Miệng tôi tớ Chúa như gươm bén,
Nói lời thấu bản ngã thường xuyên;
Dùng được gươm hai lưỡi của Lời,
Là chiến sĩ thuộc linh trên đời.
 
Công việc xác thịt dường rơm cỏ,
Ngọn lửa Lời thiêu đốt ra tro;
Lòng bướng bỉnh giống như đá tảng,
Chiếc búa Lời đập vỡ tan hoang.
 
Ôi Jesus, Ngài là Lời thánh,
Xin giúp con vui hưởng chân thành;
Con quyết thi hành Lời không đổi,
Mãi yêu Lời Chúa đến muôn đời.
                                            A men.
 
# Giê.23:29; Esai 49:2;50:10-11;
55:10-11

Zadok

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2