"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2246192
Đang truy cập:116

DẤU HIỆU CỦA HAI CON TRAI CỦA TIÊN TRI Ê-SAI-

 Chúa đã sử dụng Ê-sai và hai con của ông như là một dấu hiệu tuyệt vời cho dân của Israel. Ngay sau đó Đức Chúa Trời đã khải thị cho Ê-sai sự phán xét sắp đến, và vợ Ê-sai đã có một con trai. Cậu con trai được Chúa ban cho tên Ma-he Sa-la Hát Bát (Ê sai. 8:1-4), có nghĩa là "vụ cướp nhanh chóng đến" và "xông lên cướp bóc". Đức Chúa Trời đã dự đoán rằng vua của A si ri sẽ đến nhanh và đập tan Đa Mách (Sy-ri) và Sa ma ri (Israel). Và thực sự, khoảng một năm sau khi sinh đứa bé, vua của A-si-ri, Tiếc-la Phi-lê-se, đã đánh bại các vị vua Rê-xin, vua Đa Mách và Phê ca, vua Sa ma ri (xem 2 Vua 16:5-9; 15:29-30).

-
Tên con trai khác của Ê-sai là Sê-a Gia-súp, mà có nghĩa là "một phần dân sót sẽ quay trở lại" (xem 7:3; 6:11-13; 10:20-22). Bởi cái tên đó, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng chỉ có một phần nhỏ dân sót của Đức Chúa Trời còn lại sau khi sự phán xét đã được thực hiện xong. Chúng ta xem qua lịch sử rằng luôn luôn có dân sót trong dân của Đức Chúa Trời, trong khi đa số bị phán xét.
-
Nhà tiên tri Xa cha ri cũng đã nói rất rõ ràng rằng trong ba năm rưỡi cuối cùng của thời đại nầy, hai phần ba dân số Israel sẽ bị tiêu diệt và chỉ có một phần ba sống sót và được lửa thanh tẩy ( Xa 13:8-9). Ngay cả với chúng ta, dân thuộc thiên của Đức Chúa Trời, là những Cơ Đốc nhân cũng bị như vậy. Tên của hai con trai của Ê-sai là một cảnh báo mạnh mẽ cho chúng ta hôm nay: sự phán xét sẽ nhanh chóng và vội vàng, tên đứa con thứ hai có nghĩa dân sót sẽ tồn tại. Tác giả thơ Hê bơ rơ trích dẫn Ê-sai 8:17-18 và cho chúng ta thấy những gì mà hai con của Ê-sai đã có liên hệ với chúng ta ngày hôm nay: "Vì lý do đó, Đức Chúa Jêsus không thẹn mà gọi họ là anh em, khi Ngài phán: “Con sẽ truyền danh Chúa cho anh em Con;Và ca ngợi Ngài giữa hội chúng.” Ngài lại phán:“Ta sẽ tin cậy nơi Chúa.” Rồi Ngài cũng phán: “Nầy, Ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ta.” (Hê bơ rơ 2:12-13)
-
Thơ Hê bơ rơ cho chúng ta thấy rằng Ê-sai là một hình ảnh của Đấng Christ và hai đứa con của ông là một hình ảnh về các em của Ngài.. Điều đó có nghĩa là Chúa và chúng ta bây giờ là một dấu hiệu cho cả thế giới. Và dấu hiệu đó là gì? Đó chính xác cùng là một dấu hiệu như thời điểm đó của Ê sai, cụ thể là sự xét đoán của Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng và vội vàng và sẽ chỉ còn là một phần dân sót Cơ Đốc nhân mà thôi.
-
Tuy nhiên, các em của Chúa Jesus, mà thơ Hê bo rơ 2 nói, không phải là tất cả những con cái của Đức Chúa Trời nói chung. Đó chỉ là phần dân sót của các con cái Đức Chúa Trời, giống như nó được viết trong ngữ cảnh của Ê-sai 8., Khi đọc vào Ê-sai 8 cùng với thơ Hê bơ rơ 2, chúng ta được cho thấy rằng không phải tất cả Cơ Đốc nhân sẽ được vào vương quốc 1000-năm sắp đến- Đúng ra, Chúa sẽ chỉ đem một phần dân sót giữa những Cơ đốc nhân vào Vương Quốc mà thôi.
-
Ngoài ra, Khải Huyền chương hai và ba làm rõ ràng rằng Đức Chúa Trời chỉ gọi những người đắc thắng giữa tất cả các Cơ Đốc nhân, những người sẽ ngồi và cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc của mình trên ngai vàng (ví dụ Khải Huyền 2:26-27; 3:21). Nên trong một phần dân sót nhỏ bé, những người đắc thắng, có thể cai trị với Đấng Christ, còn phần lớn Cơ Đốc nhân phải trải qua một sự phán xét tạm thời trong chỗ khóc lóc và nghiến răng ở bên ngoài vương quốc. Điều này được Phao lô xác nhận trong thơ Cô rinh tô đầu tiên (xem 1. Cô rinh tô 3:10-15). Vì vậy hãy có hai tên "Ma-he Sa-la Hát Bát" có nghĩa (vụ cướp nhanh chóng đến" và "xông lên cướp bóc"-- và "Sê-a Gia-súp, mà có nghĩa là "một phần dân sót sẽ quay trở lại". Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến nhanh chóng, và chỉ có một số dân sót sẽ còn lại. Hãy tiếp nhận lời này cách nghiêm túc và chuẩn bị cho chính mình ngay bây giờ!

 
 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2