"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:2245987
Đang truy cập:92

Đức Chúa Trời không ngự ở trung tâm các hệ thống của con người-

buy abortion pill

abortion pill online usa click order abortion pill online usa

 Họ đặt những kẻ làm chứng dối nói rằng: “Người nầy không ngớt nói lời nhạo báng nơi thánh và luật pháp. Vì chúng tôi nghe nó nói rằng Jêsus Người Na-xa-rét kia sẽ phá nơi nầy và đổi lề thói mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta.” (Công. 6: 13-14).

-

-Bạn có thể thấy những lời buộc tội được ném về phía Ê tiên là người sẽ trở thành người tuận đạo đầu tiên không? Họ cáo buộc ông phạm thượng vì những lời ông nói về đền thờ, là trái tim và linh hồn của hệ thống mà đã đem lại cho những con người nầy vị trí và cuộc sống của họ trong xã hội. Nói nghịch lại hệ thống tôn giáo là một điều nguy hiểm, việc đó không thế nào kết thêm bạn bè và có ảnh hưởng đến dân thánh. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Bạn sẽ bị mất mát, có lẽ không như Ê tiên đã chịu, nhưng bạn sẽ bị mất mát rất nhiều. Hãy xem xét những gì Ê-tiên đã phát biểu chống lại tôn giáo.
-
Chỉ một vài năm ngắn ngủi sau đó, đền thánh đã bị phá hủy hoàn toàn, như Chúa Giêsu đã nói tiên tri, không một hòn đá nào không bị đổ xuống. Vàng mà trang trí các bức tường thì đã thực sự được xây dựng vào trong cấu trúc, nên khi những viên đá đổ xuống, người ta gở được tất cả các mảnh vàng cuối cùng. Khi thái tử La mã, Titus, bước vào nơi chí thánh, người ta nói rằng anh ta thốt ra những lời nói nầy: "tất cả mọi điều này có ích lợi gì đến một căn phòng trống?" Bạn thấy đấy, Hòm Giao Ước không có ở đó. Nơi chí thánh của đền thờ trống không, chỉ có một khối đá. Bạn nhớ rằng, cái hòm đã bị dời đi vào thời Giê rê mi, gần 500 năm trước đó rồi. Có hơn 500 năm hoạt động tôn giáo tiếp theo, rất nhiều hoạt động tôn giáo, nhưng trung tâm của nó là sự trống rỗng tất cả, chắc chắn không có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không phát ngôn cho đến khi Giăng Báp tít được xuất hiện trong đồng vắng.
-
Khi bức màn, rèm che phủ và ngăn nơi chí thánh, đã bị rách từ trên xuống dưới vào lúc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, Đức Chúa Trời đã chắc chắn nói rằng "hãy nhìn kìa, Ta không có ở đây, Ta đang bị treo bên ngoài trại quân". Chúng ta có thể tưởng tượng dân tôn giáo giận dữ, rồi sửa chữa bức màn để duy trì ảo tưởng đó là tôn giáo. Anh chị em ơi, chúng ta có một hệ thống hiện nay mà đã có nhiều hoạt động tôn giáo rầm rộ hơn người Do Thái thời xưa. Anh em thấy các hệ thống tôn giáo ngày nay chăng?
-
-Đức Chúa Trời không để lại một hòn đá nào trong đền thờ và Ngài xuất hiện ở bên ngoài các bức tường. Nếu Đức Chúa Trời không đốt cháy tại trung tâm của tôn giáo, thì không có gì đáng nói. Còn nếu Ngài quét sạch hệ thống đó, mà được đại diện bởi ngôi đền thờ đã đứng trong khoảng 500 năm, thì Ngài sẽ còn làm gì cho hệ thống tôn giáo hiện đại của chúng ta ? Hãy xem xét chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài cho Ê-tiên. Công vụ 7:48 –“Dầu vậy, Đấng Chí Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm, như tiên tri đã nói”. Ê- tiên không muốn rút lại tuyên bố này. Ông đã vừa đập vào trung tâm tất cả mọi thứ mà họ tin vào. Khi ông nói rằng “Đức Chúa Trời đã không cư trú trong ngôi đền” nầy, và lời nói nầy sớm được Titus chứng minh, --Ê-tiên niêm phong số mệnh của mình.
-
"Chúng nghe những lời đó thì lòng tức như băm, và nghiến răng với Ê-tiên". Sôi sục trong sự giận dữ và cơn thịnh nộ không thực sự truyền đạt hết những gì họ cảm thấy đối với một con người đã dám vạch trần tôn giáo của họ là trống rỗng, không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và vì vậy số phận cuối cùng dành cho tất cả những ai dám vạch trần sự trống rỗng của tôn giáo và thực tế rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời không cư trú ở đó, thì ít ra họ cũng bị từ chối và bị cô lập trong những ngày sắp tới, một số phận tương tự như của Ê-tiên. Ngườị tử đạo đầu tiên không phải là người cuối cùng, và sẽ có nhiều người hơn nữa trước sự trở lại của Chúa Giêsu, và dân tôn giáo sẽ dẫn đường trong việc săn lùng "những người phạm thương" đó.
-
Theo Khải thị 17: 16 chép- Mười cái sừng và con thú ngươi đã thấy đó đều sẽ ghen ghét dâm phụ kia, khiến nó đơn độc loã lồ, ăn thịt nó, và thiêu sạch nó trong lửa”Trong 3 năm rưởi đầu của tuần lễ 70, mọi hình thức tôn giáo, kể cả Cơ Đốc giáo sẽ bị 10 sừng của con thú tiêu diệt. Nhưng ngày nay ai dám công bố rằng hội thánh là tôn giáo trống không, không có Chúa hiện diện, thì người ấy là người tuận đạo sống rồi.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2