"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:3643578
Đang truy cập:70

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ÁNH SÁNG-

 

1 Giăng 1: 5-7—Đây là lời chúng tôi đã nghe từ Ngài và chúng tôi loan truyền cho anh chị em rằng: Đức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không hề có một chút tối tăm nào. Nếu chúng ta nói mình được thông công với Ngài mà vẫn sống trong tối tăm, chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta được thông công với nhau và huyết Đức Giê-su, Con Ngài, thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta.
-
1 Giăng 1: 5-7 cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhứt, Đức Chúa Trời là ánh sáng, và thứ hai, Đức Chúa Trời ở trong ánh sáng. Nếu Đức Chúa Trời không phải là ánh sáng, con người sẽ không biết tội lỗi. Đồng thời, bởi vì Đức Chúa Trời ngự trong ánh sáng, con người có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời.

Trong Sáng Thế kí, Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời và đất. Chính xác hơn, Đức Chúa Trời tái tạo các tầng trời và trái đất. Chúng ta thấy sự sống vào ngày thứ ba, nhưng có ánh sáng vào ngày đầu tiên. Trước tiên chúng ta tìm thấy ánh sáng và sau đó có sự sống. Điều này cho thấy rằng ánh sáng là quan trọng hơn cả sự sống. Trong công việc của Đức Chúa Trời, Ngài truyền ánh sáng xuất hiện, và sau đó có sự an nghỉ tiếp theo sau.

-

ÁNH SÁNG LÀ GÌ?

Ý nghĩa của ánh sáng là gì? Cựu Ước không cho chúng ta biết ánh sáng là gì. Nhưng trong Tân Ước, Êphêsô 5:13 nói về ánh sáng.- “Nhưng tất cả những điều bị ánh sáng vạch trần đều sẽ được thấy rõ”-  Đây là trường hợp duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh nói về chức năng của ánh sáng. Đây là lý do tại sao tôi trân trọng câu này. Ánh sáng là những gì làm biểu lộ những điều ẩn giấu. Một người không cần tìm kiếm ánh sáng. Một khi anh đi vào ánh sáng, anh được nó soi sáng, và ánh sáng tìm ra anh. Ánh sáng tác nhiệm bằng cách làm cho những điều ẩn giấu biểu lộ. Ánh sáng vạch trần nhiều điều ẩn giấu.

Được soi sáng là có những điều ẩn giấu được vạch trần. Khi một người ở dưới ánh sáng, không lạ cho anh ta để nhận ra tội lỗi của mình; đúng hơn, điều lạ cho anh là phạm tội mà vẫn không biết gì về nó. Khi bạn là người được tái sinh, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ nói chuyện với bạn và tỏa sáng trên bạn. Bạn sẽ không làm bất cứ điều gì trái với khuôn phép của con người hoặc tiêu chuẩn đạo đức của kinh thánh. Đức Chúa Trời đã tỏa ánh sáng của Ngài trên những người được tái sinh. Nhưng chúng ta phải vâng lời và hãy chú ý đến lệnh của Đức Chúa Trời, sự soi sáng của Đức Thánh Linh, và sự hướng dẫn bên trong của Chúa.
-
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ÁNH SÁNG-

Những người khoe khoang rằng họ đúng thì chắc chắn họ không ở trong ánh sáng. Vào năm 1904 và 1905 sự phục hưng nổi tiếng nhất trong lịch sử hội thánh xảy ra ở xứ Wales, Anh quốc. Evan Roberts là dụng cụ mang lại sự phục hưng này. Có lần anh hỏi hội chúng của mình rằng khi nào là lần cuối cùng mà họ đã thú nhận tội lỗi của mình cho người khác. Một số người nói rằng nó đã được hơn năm năm, trong khi những người khác nói rằng nó đã được hơn mười năm trước đây. Sau đó, anh nói với họ rằng những người mà mới đây đã không vừa thú nhận tội lỗi mình, thì đã sa ngã, trong khi những người đã vừa thú nhận tội lỗi mình gần đây thì đang sống trong ánh sáng.

Vào thời điểm đó, ông Roberts chỉ có hai mươi tám tuổi, và một số khinh dể ông vì tuổi trẻ của ông. Vấn đề không nằm trong những sai lầm của chúng ta. Vấn đề nằm ở thực tế rằng khi chúng ta phạm sai lầm, chúng ta không nhận ra chúng là những sai lầm. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta thiếu ánh sáng của Đức Chúa Trời.
Điểm bắt đầu của đời sống Cơ Đốc nhân là sự soi sáng của Đức Chúa Trời. Chúng ta càng đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta càng sẽ nhìn thấy ánh sáng, và chúng ta sẽ khiêm nhường và ý thức về tội lỗi của chúng ta.

Đối với một Cơ Đốc nhân, bước đầu tiên hướng tới sự phát triển trong sự sống thuộc linh là được thấy Đức Chúa Trời. Khi một người nhìn thấy Đức Chúa Trời, anh thấy mình cùng một lúc. Không ai sống trong sự hiện diện của Chúa mà tự tin. Một người càng nhìn thấy ánh sáng, anh càng sống trong sợ hãi và run rẩy. Thái độ của Phao-lô đã luôn là một thái độ sợ hãi và run rẩy. Điều này nên là thái độ của mọi Cơ Đốc nhân. Một Cơ Đốc nhân không nên tin tưởng vào bản thân mình. Chỉ có những người thú nhận tội lỗi mình thì mới sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời ; họ là những người không bước đi trong bóng tối.

Bóng tối là gì? Bóng tối có nghĩa là thiếu hiểu biết về tội lỗi. Những người đang ở trong bóng tối không biết đến tội lỗi. Một người càng nhìn thấy ánh sáng, anh càng biết tội lỗi, và những cảm giác của anh càng nhạy cảm hơn về tội lỗi. Đức Chúa Trời là ánh sáng, và Ngài ngự trong ánh sáng (1 Giăng 1: 5, 7). Ngay sau khi một người bước vào ánh sáng, ánh sáng phơi bày anh là những gì ra cách đầy đủ. Đức Chúa Trời là ánh sáng, và ánh sáng giúp chúng ta biết chính mình.
-
ĐỨC CHÚA TRỜI Ở TRONG ÁNH SÁNG
Đức Chúa Trời ở trong ánh sáng có nghĩa là gì? Trong thời đại Cựu Ước Đức Chúa Trời ngự trong nơi chí thánh. Không có ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo trong nơi chí thánh; Đức Chúa Trời đã bị che khuất. Ngài là câu đố và một huyền nhiệm đối với con người. Con người chỉ có thể đưa ra những sự phỏng đoán về Ngài; anh ta không thể hiểu được Ngài là ai.
-
Trong thời đại Tân Ước, Đức Chúa Trời thể hiện chính mình. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã trở thành một Đức Chúa Trời được mặc khải. Mặc dù Ngài là một Đức Chúa Trời, Đấng đã giấu Mình, Ngài bày tỏ chính mình Ngài và thể hiện chính mình thông qua ánh sáng của Phúc âm (2 Cor 4: 6).. Bây giờ chúng ta biết loại của Đức Chúa Trời là gì, và chúng ta biết những điều tuyệt vời mà Ngài đã làm cho chúng ta. Con người có thể biết chính mình vì Đức Chúa Trời là ánh sáng. Con người có thể biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ngự trong ánh sáng. Trước tiên, Đức Chúa Trời là ánh sáng. Thứ hai, Đức Chúa Trời biểu lộ chính mình trong ánh sáng của phúc âm.

1 Giăng 1: 7 nói, "Nhưng nếu chúng ta bước đi trong sự sáng cũng như Ngài ở trong ánh sáng ...". Một khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Trời qua sự mặc khải của ánh sáng phúc âm, chúng ta không còn bước đi theo luật pháp, nhưng theo ân sủng. Ánh sáng trong Kinh Thánh có liên quan đến ánh sáng của sự thánh thiện và ánh sáng của phúc âm. Ánh sáng trong 1 Giăng 1 là ánh sáng của phúc âm. Chúng ta biết Đức Chúa Trời qua ánh sáng của phúc âm, và chúng ta bước đi trong ánh sáng này. Kết quả là, "huyết của Giêsu Con Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi."

Đức Chúa Trời là ánh sáng, và ánh sáng này vạch trần tình trạng thực sự của con người. Đức Chúa Trời ở trong ánh sáng, và ánh sáng này khải thị Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đầy ân sủng. Mặc dù các tội lỗi chúng ta có thể nghiêm trọng, chúng ta có thể đến với Ngài cách mạnh dạn và cho phép huyết của Giêsu Con của Ngài làm cho chúng ta sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thấy hai chức năng khác nhau của ánh sáng. Ánh sáng cho phép chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của chúng ta. Ánh sáng cũng cho phép chúng ta nhìn thấy chính mình và chỉ ra nhu cầu về huyết của Chúa, mà rửa sạch các tội lỗi chúng ta. Nó cũng chỉ ra nhu cầu chúng ta cần bước đi trong ánh sáng của Đức Chúa Trời.

 

N.T.T.
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2